Főoldal Az angyalokról Királyangyalok
Atlantiszi királyangyalok

Atlantiszban 144 angyalnak volt kitüntetett helye; az ő szerepük meghatározó volt a kontinens életében. Közülük is kiemelkedik a 12 királyangyal, akik segítették, irányították és tanították a királyokat, és együttesen fáradoztak azon, hogy a birodalomban azok az alapelvek, amelyek a harmónia, jólét és virágzás zálogai voltak, maradéktalanul megvalósuljanak. E 12 angyalt nem nevükön, hanem feladatkörük alapján szólították.

A velük való kapcsolat, és az angyalokkal való, mély bensőséges kapcsolat – sok más ismerettel együtt – Atlantisz pusztulásával együtt elveszett, és sokáig rejtve maradt. Az angyalok ilyen szintű ismerete, a velük való meghitt kapcsolat, csak sok ezer év múlva, az esszénusok közösségében jelent meg újra. Az „Igazság Tanítója” – ahogyan az esszénusok nevezték alapító atyjukat – Istentől megkapta azt az ajándékot, hogy betekinthetett előző életeibe, és emlékezhetett mindarra a tudásra melynek egykoron birtokában volt. Az angyalok ismerete, szeretete így jelenhetett meg az esszénus közösségekben, felvirágoztatva azokat. Az esszénusok sokszor csodált, meg nem értett, különös képességei, a gyógyítások, bensőséges kapcsolat az állatokkal, növényekkel, a természet egészével, az angyalokkal való intenzív kapcsolat eredménye volt. A 12 királyangyalt ők is ismerték, és két csoportra osztották őket. A következő hat angyalt a Föld Anyához rendelték:

Élet angyala

Öröm angyala

Nap angyala

Víz angyala

Föld angyala

Levegő angyala

Hatot pedig az Égi Atyához. Ezek:

Örökkévalóság angyala

Kreativitás (Munka) angyala

Szeretet angyala

Bölcsesség angyala

Harmónia angyala

Erő angyala

A hét 6 napjának reggelén a Föld Anya egy-egy angyalával meditáltak, esténként pedig az Égi Atya hat angyalának valamelyikével. A napi rítus része volt még a békeszertartás minden délben. Ehhez a béke angyalát hívták segítségül. Az esszénusok a béke hét különböző arculatát különböztették meg:

Béke a testtel

Béke az égi hatalommal

Béke a földi hatalommal

Béke a világegyetemmel

Béke az emberiséggel

Béke a hozzátartozókkal

Béke a lélekkel

Az a mód, ahogyan ők éltek az angyalokkal, ahogyan kommunikáltak velük, modern világunkban is elsajátítható, és talán az első, és egyben elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy világunkban újból béke és harmónia uralkodjon, hiszen ezek megteremtését nem kívül kell kezdenünk, hanem először önmagunkban. Ennek szükségessége talán ma még égetőbb, mint valaha.

Forrás: F.E: Eckard Strohm - Atlantisz angyalai

Szombat este: Az Örökkévalóság angyala

      Drágaköve: zafír

      Jelmondata: Örökkévalóság angyala, emeld szellemem az örök élet tudatába!

      Közvetít: Nehézségi erők legyőzésének képességét, valamint felvenni és felhasználni a bolygók energiáit.

Vasárnap reggel: A Föld angyala

      Drágaköve: jáspis

      Jelmondata: Föld angyala, áraszd erődet sejtjeimbe, és újítsd meg egész testemet.

      Közvetít: A test sejtjeinek megújulási képességét a földenergiák átalakításán keresztül.

Vasárnap este: A Kreativitás angyala

      Drágaköve: smaragd

      Jelmondata: Kreativitás angyala termékenyítsd meg az emberiség gondolatait, és halmozz el minden embert az alkotóképesség bőségével.

      Közvetít: Képességet energiák felvételéhez a tudatba, és azok alkotó célból való felhasználását.

Hétfő reggel: Az Élet angyala

Drágaköve: kalcedon

      Jelmondata: Élet angyala, áradj sejtjeimbe és adj erőt nekik, hogy az egész testemben áramoljanak.

      Közvetít: Képességet, hogy életerőt tudjunk meríteni a természetből.

Hétfő este: A Harmónia angyala

      Drágaköve: sarder

      Jelmondata: Harmónia angyala, legyél mindíg mindenben.

      Közvetít: Képességet, hogy a világmindenséggel és önmagunkkal harmóniában éljünk.

Kedd reggel: Az Öröm angyala

      Drágaköve: sardonyx

      Jelmondata: Öröm angyala engedd meg, hogy a természet szépségét felismerjem, és ez mint öröm itasson át engem.

      Közvetít: képességet, hogy a természetből belső egyensúlyt és derűs nyugalmat merítsünk.

Kedd este: Az Erő angyala

      Drágaköve: beryll

      Jelmondata: Erő angyala, lépj be tevékeny testeink egységébe, és vezéreld minden tettünket.

      Közvetít: képességet, hogy a kozmikus erőket az idegrendszerbe vezessük és alkalmazzuk azeket minden területen.

Szerda reggel: A Nap angyala

      Drágaköve: krizolit

      Jelmondata: Nap angyala, áradj testem központjába, és add életerődet összes testeimnek.

      Közvetít: Képességet a koncentrált napenergia felvételéhez, és azt gyógyításra felhasználni.

Szerda este: A Szeretet angyala

      Drágaköve: krizopráz

      Jelmondata: Szeretet angyala áradj érzelemtesteink egységébe, és tisztísd meg minden érzésünket.

      Közvetít: Képességet magunkhoz vonzani a magasabb érzelmek rezgéseit, és egyetemes szeretetként tovább adni minden élőlénynek.

Csütörtök reggel: A Víz angyala

      Drágaköve: topáz

      Jelmondata: Víz angyala, menj be a vérembe, és add át életed ritmusát egész testemnek.

      Közvetít: Képességet a vérkeringés szabályozásához és fájdalmak csökkentéséhez.

Csütörtök este: A Bölcsesség angyala

      Drágaköve: ametiszt

      Jelmondata: bölcsesség angyala, termékenyítsd meg gondolataimat az atya szellemével.

      Közvetít: képességet a telepátiához és az intuícióhoz.

Péntek reggel: A Levegő angyala

      Drágaköve: Hyacint

      Jelmondata: Levegő angyala, jöjj a lélegzetembe, és engedd, hogy erőd megérintsen.

      Közvetít: Képességet: besorolni magunkat a világegyem egységébe, valamint energiát kivenni a légkörből.

Péntek este: Mennybéli atya

Szombat reggel: Föld Anya

A meditációk során a megfelelő drágakövet is felhasználhatjuk, hogy közelebb kerüljünk az angyalok rezgéseihez. Ehhez vegyük a drágakövet a bal kezünkbe.