Főoldal Tanfolyamok Esszénus mesterképzés
Esszénus Mesterképzés | Nyomtatás |

Mi a képzés célja?

Elsősorban saját fejlődésünket fokozza, támogatja azzal a háttérrel, hogy a tudást másik ember javára fordítsuk. Mottója: Segíteni - Tanítani - Gyógyítani. Az átadott tudás széles skálán mozog. A tanuló például elsajátítja az angyalokkal való kommunikáció, és gyógyítás módszerét; megtanul különböző túlélési, energetikai technikákat; titkos, spirituális módszereket, és ezek kivitelezését. Megtanulja, hogyan kell csoportban "egyként" dolgozni, és azt irányítani. Az esszénus mester ezeket a technikákat a mindennapi életébe beillesztheti.

Az esszénus mesterek célja:

Az esszénus mester mindig az Atya szeretetével átitatva szemléli a Világegyetemet.

Elfogadja földi feladatát, és teljes odaadással éli azt át.

Nem él elvontan a világtól, hanem mindkét lábával szilárdan a földön áll.

Tudja, mi a lényeges, és mi nem az, mert saját lényével tisztában van.

Nem áll a dolgok felett, hanem azok közepében nyugszik,s így képes az események belső összefüggéseit felismerni és megtapasztalni.

Ismeri a teremtés mindhárom művét gondolatainkon, szavainkon és tetteinken keresztül.

Tudatában van a Jó és a Rossz közti különbségnek és annak,hogy a Jó és a Rossz csak a mi értékrendszerünkben létezik.

Tudja, hogy az Univerzumban a legfontosabb a Harmónia, a Jó és a Rossz egyensúlya.

Felismeri,hogy a Fény Árnyék nélkül nem létezik,és hogy mindennek van polaritása,amelyre szükség van.

Egységben él minden élő struktúrával és létezővel.

Az emberekben és az állatokban égő isteni tűz iránti alázat kizárja, hogy a védtelen teremtményeknek szükségtelenül fájdalmat vagy kárt okozzon.

Csak szükségből, életmentés és életfenntartás végett pusztít el más életet.

Mindenfajta életet a Mennyei Atya templomaként tisztel.

A Föld és a Természet az élő anyja, segítője és gyógyítója testének, szellemének és lelkének.

Életét tudatosan éli, annak ismeretében, miért és hova érkezett a Földre.

Felismeri a tanítások alapelveit, és azt, hogy minden élőlényt a kiegyenlítődés törvénye irányít.

Tisztában van azzal, hogy minden negativitás és betegség a diszharmóniából fakad.

Megtanulta az anyag különböző rezgéseit felismerni, és azokat összhangzattá alakítani.

Gondolkodása nem csak a mostani életre korlátozódik.

Az Időben állandó jelenként tekinti a Világ folyását, jövő, múlt jelen eggyé válik az isteni Harmóniában.

Mindennel összeköttetésben áll, így a magány és az egyedüllét nem létezik számára.

Meg tudja különböztetni az örökkévalót a múlandótól.

Lecsendesült lelke az Atya ölében nyugszik, és tudja, hogy az Atya angyalai vezetik őt.

Számára a halál az Atyához való visszatérés kezdete,

Egy születés, vissza az őseredeti léthez.

Egész lényéből az Atya szeretet sugárzik, amely állandóan benne lakozik, összekötve a türelemmel, a megértéssel, és a tudás békéjének jóságával.

Erre a mesterképzésre évente egyszer van lehetőség, és előfeltétele az angyaltanfolyam, várlak szeretettel, kattins ide, a részletekért